Projeler Detay

Aşağı Kaydır
Proje detay

KIRSAL KALKINMA KURULU
 

Kırsal Kalkınma Kurulu ve Ulusal Küçükbaş Konseyi çalışmaları yaygınlaştırılacak. Kırsal turizm canlandırılacak, kent ve kırsal birbirine daha yakın olacak. Tohum Takas ve Kırsal Senlikleri yapılacak. Sürdürülebilir tarım desteklenecek, Toprak Analiz Laboratuvarı kurulacak. Atıl durumdaki tarlalar kullanılabilir hale getirilerek gençlere istihdam imkanı sağlanacak. Yerel üretici pazarları arttırılacak. Kooperatifler güçlendirilecek, başta kadın kooperatifleri olmak üzere işbirlikleri yapılacak. Hanımeli Sokak’ta kadın üreticiler günü düzenlenecek. Küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği geliştirilecek, yan ürünlerinden ticari gelir elde edilmesi desteklenecek. Süt ve süt ürünleri desteklenecek, Süt Toplama Merkezi yaygınlaştırılacak, Mandıra Evleri kurulacak. Soğuk Hava Deposu daha çok üretici tarafından kullanılacak. Tıbbi bitkiler yetiştirilecek.